Kan du låne penge i banken?

Det er ikke sikkert, du tænker over det, men du er en kunde i banken. Selvom banken låner dig penge, skal banken tjene på dig, ligesom andre butikker skal tjene penge på deres kunder. Supermarkeder og møbelhandlere har produkter, de sælger, og banken har ligeledes produkter, de sælger. Lånet skal derfor ses som et produkt/en ydelse, du køber af din bank.

Her kan du læse om, hvordan din bankrådgiver vurderer, om du kan låne penge i banken. I den forbindelse anskues typisk to faktorer: Hvor mange penge, banken kan tjene på dig, og hvor stor en risiko lånet vil medføre banken. I følgende fem punkter kan du læse, hvordan din bankrådgiver bedømmer, om du kan låne penge:

  1. Har du råd til at afdrage på et lån?

Banken har interesse i at tjene penge på dig. Derfor pålægges lånet renter og gebyrer. Banken vil også sikre, du kan overholde lånaftalen og tilbagebetale lånet. Banken er derfor interesseret i, hvor stort dit rådighedsbeløb er. Jo større rådighedsbeløb, du har, des større gæld kan din økonomi klare. Hvis du har et lille rådighedsbeløb, kan det have den konsekvens, at du på et tidspunkt ikke har råd til at afdrage din gæld.

  1. Sikkerhed for lånet

Særligt ved store lån er banken interesseret i, at du kan stille noget i sikkerhed for det lånte beløb. Det kan være hus eller bil, men det kan også være værdipapirer. Hvor meget, du kan stille som sikkerhed for lånet, har indflydelse på, hvor meget du kan låne, og hvor høj renten bliver. Det betyder, at jo større sikkerhed, du kan stille, jo større chance er der for, at du kan få en mindre rente, fordi banken ikke løber en ligeså stor risiko.

  1. Tillid mellem dig og din bank

Banken skal kunne stole på, at du vil betale lånet tilbage. Her kan det være en fordel, hvis du har været kunde i banken i lang tid, da banken kender dig som kunde. Det kan opveje din chancer for at låne – selv hvis du har et lille rådighedsbeløb. Har du en dårlig historik eller er ny kunde, skal du bevise overfor banken, at du vil overholde lånaftalen.

  1. Hvor meget kan banken tjene på dig?

Jo flere forretninger, du kan lave med banken, jo mere vil banken kunne tjene på dig. Banken kigger derfor på, hvilke muligheder den ellers vil få med dig som kunde. Det kan for eksempel være, at du på sigt kan få en samlet lånepakke med huslån, billån og forbrugslån. Banken kan også se på, hvor stor en opsparing, du måske vil ”opbevare” i banken.

  1. Din økonomiske adfærd

Medfører din økonomiske adfærd risici? Det kan være, hvis du ikke kan skabe balance mellem dine indtægter og dine udgifter. Det kan have den risiko for banken, at du ikke vil kunne afdrage på dit lån. Derfor ser din bankrådgiver også på, om du tidligere har overholdt bankaftaler, og om din konto ofte står minus. Det bliver tjekket, om du står i RKI eller andre skyldnerregistrer.

Med disse punkter kan du reflektere over din privatøkonomi. Hvis du selv vurderer, du har en lille chance for at kunne optage et banklån, kan du her på MONEYBANKER læse om andre låntyper, som måske vil være en løsning for dig. Det kan for eksempel være, at et forbrugslån vil være ideelt i forbindelse med det, du har behov for at låne penge til. Hvis du ikke har materielle værdier til at stille som sikkerhed for et lån, vil et forbrugslån eller en anden låntype måske være mere relevant for dig.

Du har rettigheder, når du skylder penge

Selvom du skylder penge, har du som skyldner stadig nogle rettigheder. Det gælder, uanset om du skylder penge til private virksomheder (for eksempel et låneinstitut) eller til den offentlige sektor. Det betyder, at både private og offentlige institutioner kan være din kreditor. Uanset om du skylder penge til det offentlige eller det private, har du som borger ret til at have noget at leve for. Du skal være opmærksom på, at du har forskellige rettigheder alt efter, hvem din kreditor er. Mulighederne ved og forskellene på at have den private eller den offentlige sektor som kreditor vil vi forklare dig herunder.

Påbegynd en dialog

Det er væsentligt, at du ved, at selvom du skylder penge væk, så skal du ikke være bange for, at du havner i den situation, at du ikke har nogle penge at leve for og ikke kan få mad på bordet. Uanset hvem du skylder penge, er det vigtigt, at du påbegynder en dialog med din kreditor, således der kan laves en aftale vedrørende afbetaling af din gæld. Dine rettigheder varierer og afhænger af, om det er private virksomheder eller den offentlige sektor, som er din kreditor.

Hvilke konsekvenser har afbetalingsstop?

Hvis du stopper med at afbetale på din gæld, kan det få følgende konsekvenser:

  • Hvis du skylder til et låneinstitut eller din bank, vil din gæld pålægges gebyrer og renter. Det betyder, at din gæld vokser sig større og større i takt med manglende afbetaling. Hvis du ikke betaler dine rater til tiden, er der risiko for, at du bliver indkaldt til fogedretten, hvor der foretages udlæg i dine værdier. Det vil sige, at hvis du ikke har penge til at betale dine rater, kan nogle af dine materielle værdier svarende til det skyldte beløb inddrages i stedet. Det kan være smykker, malerier, bil etc. Desuden kan du blive registreret som dårlig betaler i RKI eller et andet skyldnerregister, hvilket har konsekvenser for dig langt ud i fremtiden, da du ikke vil kunne låne penge, hvis det skulle blive nødvendigt.
  • Hvis du skylder til det offentlige, videregives din sag til SKAT. Når SKAT overtager sagen, er der mulighed for, at der bliver trukket penge fra dig. Ligesom ved ubetalt gæld hos private virksomheder, kan du i tilfældet af gæld til det offentlige også risikere, at pantefogeden tager udlæg i dine værdier.

Du skal ikke leve uden penge

Private låneinstitutter og din bank har ikke rettigheder til at trække penge fra dig, ligesom SKAT har i forbindelse med gæld til det offentlige. Dog har banken, hvor du både har gæld og penge stående, ret til at trække en del af beløbet fra din konto – men ikke så meget, at du ikke har noget at leve for.

Ved gæld hos det offentlige, har denne andre rettigheder end de private virksomheder, og der er andre regler, du skal forholde sig til. Den offentlige sektor har mulighed for og rettighed til at foretage en lønindeholdelse. Det betyder, at din skatteprocent bliver højere, og du skal betale mere i skat af din løn, end du normalvist har skullet gøre. I tilfældet af at du skylder penge til det offentlige, bør du kontakte SKAT, da sagen, som nævnt, overdrages til dem. Du vil få det bedste ud af din situation, hvis du får en positiv dialog i gang med SKAT og indgår en betalingsaftale med dem. Uanset hvem du skylder penge, så anbefales det, at du indgår en dialog med din kreditor, hvorved en aftale om afbetaling bliver nemmere at imødekomme.

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder, kig forbi MONEYBANKER og bliv klogere på dine finanser og økonomi.