Sådan låner du penge uden dokumentation

Et lån uden dokumentation er et lån, hvor du ikke skal lægge dine lønsedler eller lignende frem for at blive godkendt til lånet. Der findes mange udbydere, der tilbyder lån uden dokumentation, men grænsen ligger som oftest på maks. 50.000 kroner. Det er dog muligt at låne fra flere steder på én gang.

Hvad betyder ”lån uden dokumentation”?

Lån uden dokumentation betyder kort og godt, at du ikke skal dokumentere dine faste månedlige indtægter, årsopgørelser eller budgetter.

Lån uden dokumentation betyder ikke, at du er anonym låner. Du skal naturligvis fremvise dokumentation i form af ID. Bruger du NemID ved låneansøgningen, sker dette automatisk. Hvis ikke, skal du bekræfte, hvem du er, via en kopi af dit sygesikringsbevis, dit pas eller dit kørekort.

Hvad afhænger prisen på lånet af?

Går du og overvejer at tage et lån uden dokumentation, bør du først og fremmest overveje beløbets størrelse samt tidshorisonten for lånet. Spørg dig selv, om du har brug for at låne penge i en meget kort periode, eller om lånet skal løbe over flere måneder. Dette spørgsmål er nemlig ikke uvæsentligt for de samlede omkostninger i forbindelse med lånet.

Hvor er det bedste sted at låne uden dokumentation?

Et sted at starte er at benytte et website, som gør det muligt for dig at sammenligne priserne på lån fra flere forskellige udbydere. En sammenligning mellem de forskellige låneudbydere kan gøre det muligt for dig at vurdere, hvilket tilbud, der er attraktivt for dig og dine behov.

Hvad er fordelen ved lån uden dokumentation?

En af de klare fordele ved at låne uden dokumentation er den hurtigere proces, idet der ikke går tid med at sende dokumentation frem og tilbage. Det betyder også, at pengene ofte kan stå på din konto i løbet af bare få timer efter, at du har ansøgt om lånet.

Hvad er ulempen ved lån uden dokumentation?

Ulempen er, at lånet ofte bliver dyrere, fordi låneudbyderen ikke har samme sikkerhed på grund af mangel på informationer om dig. Derudover er størrelsen på beløbet, du kan låne, mindre, end hvis du ansøgte om et lån med dokumentation.

Hvilke ting skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal først og fremmest være opmærksom på, at låneudbyderen tillader sig at opkræve en højere rente for lånet. Dette skyldes dels, at lånet hurtigt bliver udbetalt, og at lånudbyderen i princippet ikke kan vide, om lånet bliver tilbagebetalt inden for den aftalte periode, idet der ikke stilles pant eller dokumentation til rådighed.

For det andet er det en rigtig god idé at tjekke låneudbyderen efter en ekstra gang. En måde at gennemskue troværdigheden kan være at undersøge, om låneudbyderen er under tilsyn af den offentlige instans, Finanstilsynet, som sikrer, at alt går ordentligt til.

For det tredje skal du bruge lånets samlede årlige omkostninger, når du sammenligner de forskellige lån, hvilket afgør, om lånet bliver dyrt eller billigt i længden.

For det fjerde skal du holde øje med løbetiden, som bestemmer, hvor lang tid du kan afbetale beløbet over. Overskrider du løbetiden, risikerer du at blive meldt til inkasso. Endelig må du ikke glemme den månedlige ydelse, som kommer i forlængelse af løbetiden. Det er vigtigt, at den månedlige ydelse passer til din økonomi, og derfor bør du nøje overveje, om lånet eksempelvis skal betales over 30 dage eller over et år.

Kan du låne penge i banken?

Det er ikke sikkert, du tænker over det, men du er en kunde i banken. Selvom banken låner dig penge, skal banken tjene på dig, ligesom andre butikker skal tjene penge på deres kunder. Supermarkeder og møbelhandlere har produkter, de sælger, og banken har ligeledes produkter, de sælger. Lånet skal derfor ses som et produkt/en ydelse, du køber af din bank.

Her kan du læse om, hvordan din bankrådgiver vurderer, om du kan låne penge i banken. I den forbindelse anskues typisk to faktorer: Hvor mange penge, banken kan tjene på dig, og hvor stor en risiko lånet vil medføre banken. I følgende fem punkter kan du læse, hvordan din bankrådgiver bedømmer, om du kan låne penge:

  1. Har du råd til at afdrage på et lån?

Banken har interesse i at tjene penge på dig. Derfor pålægges lånet renter og gebyrer. Banken vil også sikre, du kan overholde lånaftalen og tilbagebetale lånet. Banken er derfor interesseret i, hvor stort dit rådighedsbeløb er. Jo større rådighedsbeløb, du har, des større gæld kan din økonomi klare. Hvis du har et lille rådighedsbeløb, kan det have den konsekvens, at du på et tidspunkt ikke har råd til at afdrage din gæld.

  1. Sikkerhed for lånet

Særligt ved store lån er banken interesseret i, at du kan stille noget i sikkerhed for det lånte beløb. Det kan være hus eller bil, men det kan også være værdipapirer. Hvor meget, du kan stille som sikkerhed for lånet, har indflydelse på, hvor meget du kan låne, og hvor høj renten bliver. Det betyder, at jo større sikkerhed, du kan stille, jo større chance er der for, at du kan få en mindre rente, fordi banken ikke løber en ligeså stor risiko.

  1. Tillid mellem dig og din bank

Banken skal kunne stole på, at du vil betale lånet tilbage. Her kan det være en fordel, hvis du har været kunde i banken i lang tid, da banken kender dig som kunde. Det kan opveje din chancer for at låne – selv hvis du har et lille rådighedsbeløb. Har du en dårlig historik eller er ny kunde, skal du bevise overfor banken, at du vil overholde lånaftalen.

  1. Hvor meget kan banken tjene på dig?

Jo flere forretninger, du kan lave med banken, jo mere vil banken kunne tjene på dig. Banken kigger derfor på, hvilke muligheder den ellers vil få med dig som kunde. Det kan for eksempel være, at du på sigt kan få en samlet lånepakke med huslån, billån og forbrugslån. Banken kan også se på, hvor stor en opsparing, du måske vil ”opbevare” i banken.

  1. Din økonomiske adfærd

Medfører din økonomiske adfærd risici? Det kan være, hvis du ikke kan skabe balance mellem dine indtægter og dine udgifter. Det kan have den risiko for banken, at du ikke vil kunne afdrage på dit lån. Derfor ser din bankrådgiver også på, om du tidligere har overholdt bankaftaler, og om din konto ofte står minus. Det bliver tjekket, om du står i RKI eller andre skyldnerregistrer.

Med disse punkter kan du reflektere over din privatøkonomi. Hvis du selv vurderer, du har en lille chance for at kunne optage et banklån, kan du her på MONEYBANKER læse om andre låntyper, som måske vil være en løsning for dig. Det kan for eksempel være, at et forbrugslån vil være ideelt i forbindelse med det, du har behov for at låne penge til. Hvis du ikke har materielle værdier til at stille som sikkerhed for et lån, vil et forbrugslån eller en anden låntype måske være mere relevant for dig.

Du har rettigheder, når du skylder penge

Selvom du skylder penge, har du som skyldner stadig nogle rettigheder. Det gælder, uanset om du skylder penge til private virksomheder (for eksempel et låneinstitut) eller til den offentlige sektor. Det betyder, at både private og offentlige institutioner kan være din kreditor. Uanset om du skylder penge til det offentlige eller det private, har du som borger ret til at have noget at leve for. Du skal være opmærksom på, at du har forskellige rettigheder alt efter, hvem din kreditor er. Mulighederne ved og forskellene på at have den private eller den offentlige sektor som kreditor vil vi forklare dig herunder.

Påbegynd en dialog

Det er væsentligt, at du ved, at selvom du skylder penge væk, så skal du ikke være bange for, at du havner i den situation, at du ikke har nogle penge at leve for og ikke kan få mad på bordet. Uanset hvem du skylder penge, er det vigtigt, at du påbegynder en dialog med din kreditor, således der kan laves en aftale vedrørende afbetaling af din gæld. Dine rettigheder varierer og afhænger af, om det er private virksomheder eller den offentlige sektor, som er din kreditor.

Hvilke konsekvenser har afbetalingsstop?

Hvis du stopper med at afbetale på din gæld, kan det få følgende konsekvenser:

  • Hvis du skylder til et låneinstitut eller din bank, vil din gæld pålægges gebyrer og renter. Det betyder, at din gæld vokser sig større og større i takt med manglende afbetaling. Hvis du ikke betaler dine rater til tiden, er der risiko for, at du bliver indkaldt til fogedretten, hvor der foretages udlæg i dine værdier. Det vil sige, at hvis du ikke har penge til at betale dine rater, kan nogle af dine materielle værdier svarende til det skyldte beløb inddrages i stedet. Det kan være smykker, malerier, bil etc. Desuden kan du blive registreret som dårlig betaler i RKI eller et andet skyldnerregister, hvilket har konsekvenser for dig langt ud i fremtiden, da du ikke vil kunne låne penge, hvis det skulle blive nødvendigt.
  • Hvis du skylder til det offentlige, videregives din sag til SKAT. Når SKAT overtager sagen, er der mulighed for, at der bliver trukket penge fra dig. Ligesom ved ubetalt gæld hos private virksomheder, kan du i tilfældet af gæld til det offentlige også risikere, at pantefogeden tager udlæg i dine værdier.

Du skal ikke leve uden penge

Private låneinstitutter og din bank har ikke rettigheder til at trække penge fra dig, ligesom SKAT har i forbindelse med gæld til det offentlige. Dog har banken, hvor du både har gæld og penge stående, ret til at trække en del af beløbet fra din konto – men ikke så meget, at du ikke har noget at leve for.

Ved gæld hos det offentlige, har denne andre rettigheder end de private virksomheder, og der er andre regler, du skal forholde sig til. Den offentlige sektor har mulighed for og rettighed til at foretage en lønindeholdelse. Det betyder, at din skatteprocent bliver højere, og du skal betale mere i skat af din løn, end du normalvist har skullet gøre. I tilfældet af at du skylder penge til det offentlige, bør du kontakte SKAT, da sagen, som nævnt, overdrages til dem. Du vil få det bedste ud af din situation, hvis du får en positiv dialog i gang med SKAT og indgår en betalingsaftale med dem. Uanset hvem du skylder penge, så anbefales det, at du indgår en dialog med din kreditor, hvorved en aftale om afbetaling bliver nemmere at imødekomme.

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder, kig forbi MONEYBANKER og bliv klogere på dine finanser og økonomi.