Hvordan er dagpengereglerne for freelancere?

Reglerne for dagpenge til freelancere har i lang tid været lidt tvetydige. Nu ser det ud til at de bliver klarere.

Rigtig mange danskere arbejder selvstændigt eller som freelancere, og i nogle tilfælde, begge dele. Men reglerne har været utydelige og rettighederne har været svære ar gennemskue. Nu ser det dog ud til, at der skal ske en ændring.

Regeringens arbejdsgruppe om dagpengereglerne for selvstændige er i april måned kommet med anbefalinger og disse anbefalinger, ligger op til fremskridt. Disse fremskridt indebærer, at reglerne bliver i bedre overensstemmelse med virkeligheden.

I dag er der en meget skarp inddeling af hvornår man er selvstændig og hvornår man er lønmodtager. En af anbefalingerne går på, at ophæve denne helt skarpe opdeling. I stedet lyder anbefalingen, at se på hvad der bliver indberettet til Skat. Det vil sige, at uanset om det er en lønindkomst eller en indkomst fra et selvstændigt arbejde, vil det kunne indgå i optjeningen til dagpengeretten. En af grundene, og et af argumenterne for dette forslag er, at der er en stigende befolkningsgruppe som ikke enten er lønmodtager eller selvstændig, men er begge dele. Reglerne har været en gråzone, som har været præget af subjektive holdninger, hvilket har medført forskellige behandlingsforløb og resultater.

Hos eksempelvis Akademikernes A-kasse, er der 220.000 medlemmer, hvoraf cirka 10 procent er både selvstændige og lønmodtagere, eller ansat under atypiske vilkår. Det er primært de mere kreative fag, for eksempel grafikere, musikere, forfattere, arkitekter osv. Er du i tvivl om, hvordan din a-kasse forholder sig til freelancere og hvilke særlige tilbud, der gives til dig, opfordres du til at tage kontakt til den. Mangler du en faglig a-kasse, kan du med fordel undersøge, hvorvidt Min A-kasse er noget for dig.

Anden tilgang kræver andre regler

Mange medlemmer har altså en anden tilgang til arbejdsmarkedet end almindelige lønmodtagere, og det kræver derfor nogle andre regler. Et tiltag man har gjort i Akademikernes A-kasse er, at starte et projekt som kaldes Akademikernes Startup. Det er et intensivt sparringsforløb omkring iværksætteri, som er henvendt til de ledige medlemmer, som har en drøm om at starte selvstændigt. Her kan medlemmer får indblik i mulighederne og rammerne samt de indspark det kræver, for at starte selvstændigt.

Dog har der netop været en stramning af supplerende dagpenge, som indebærer at selvstændige har mindre muligheder for bibeskæftigelse. Perioden er nemlig kortet fra 78 til 30 uger, og det er et markant skel, når man arbejder selvstændigt. Det har en betydelig forringelse af selvstændiges muligheder, specielt de mindre virksomheder.

Ingen af forslagene er godkendt endnu, men regeringen har indkaldt til forhandlinger om arbejdsgruppens anbefalinger, hvilket vil ske inden for kort tid.

Baggrundskilde

Dr.dk – Ny aftale om dagpenge skal lette livet for iværksættere og freelancere