Du har rettigheder, når du skylder penge

Selvom du skylder penge, har du som skyldner stadig nogle rettigheder. Det gælder, uanset om du skylder penge til private virksomheder (for eksempel et låneinstitut) eller til den offentlige sektor. Det betyder, at både private og offentlige institutioner kan være din kreditor. Uanset om du skylder penge til det offentlige eller det private, har du som borger ret til at have noget at leve for. Du skal være opmærksom på, at du har forskellige rettigheder alt efter, hvem din kreditor er. Mulighederne ved og forskellene på at have den private eller den offentlige sektor som kreditor vil vi forklare dig herunder.

Påbegynd en dialog

Det er væsentligt, at du ved, at selvom du skylder penge væk, så skal du ikke være bange for, at du havner i den situation, at du ikke har nogle penge at leve for og ikke kan få mad på bordet. Uanset hvem du skylder penge, er det vigtigt, at du påbegynder en dialog med din kreditor, således der kan laves en aftale vedrørende afbetaling af din gæld. Dine rettigheder varierer og afhænger af, om det er private virksomheder eller den offentlige sektor, som er din kreditor.

Hvilke konsekvenser har afbetalingsstop?

Hvis du stopper med at afbetale på din gæld, kan det få følgende konsekvenser:

  • Hvis du skylder til et låneinstitut eller din bank, vil din gæld pålægges gebyrer og renter. Det betyder, at din gæld vokser sig større og større i takt med manglende afbetaling. Hvis du ikke betaler dine rater til tiden, er der risiko for, at du bliver indkaldt til fogedretten, hvor der foretages udlæg i dine værdier. Det vil sige, at hvis du ikke har penge til at betale dine rater, kan nogle af dine materielle værdier svarende til det skyldte beløb inddrages i stedet. Det kan være smykker, malerier, bil etc. Desuden kan du blive registreret som dårlig betaler i RKI eller et andet skyldnerregister, hvilket har konsekvenser for dig langt ud i fremtiden, da du ikke vil kunne låne penge, hvis det skulle blive nødvendigt.
  • Hvis du skylder til det offentlige, videregives din sag til SKAT. Når SKAT overtager sagen, er der mulighed for, at der bliver trukket penge fra dig. Ligesom ved ubetalt gæld hos private virksomheder, kan du i tilfældet af gæld til det offentlige også risikere, at pantefogeden tager udlæg i dine værdier.

Du skal ikke leve uden penge

Private låneinstitutter og din bank har ikke rettigheder til at trække penge fra dig, ligesom SKAT har i forbindelse med gæld til det offentlige. Dog har banken, hvor du både har gæld og penge stående, ret til at trække en del af beløbet fra din konto – men ikke så meget, at du ikke har noget at leve for.

Ved gæld hos det offentlige, har denne andre rettigheder end de private virksomheder, og der er andre regler, du skal forholde sig til. Den offentlige sektor har mulighed for og rettighed til at foretage en lønindeholdelse. Det betyder, at din skatteprocent bliver højere, og du skal betale mere i skat af din løn, end du normalvist har skullet gøre. I tilfældet af at du skylder penge til det offentlige, bør du kontakte SKAT, da sagen, som nævnt, overdrages til dem. Du vil få det bedste ud af din situation, hvis du får en positiv dialog i gang med SKAT og indgår en betalingsaftale med dem. Uanset hvem du skylder penge, så anbefales det, at du indgår en dialog med din kreditor, hvorved en aftale om afbetaling bliver nemmere at imødekomme.

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder, kig forbi MONEYBANKER og bliv klogere på dine finanser og økonomi.